Đang tải... Vui lòng chờ...
Contact Infomation

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ĐẠT

 

Địa chỉ
:
5 - 7, Trịnh Văn Cấn, Q.1, TP.HCM
Điện thoại
:
(84.8) 39 142 922
Fax
:
(84.8) 38 213 483
 
 

Contact Information

Nguyên Đạt Building Materials Company limited
Address
:
5 - 7, Trinh Van Can Street, Q.1 District, Ho Chi Minh City
Phone:
:
(84.8) 39142922
Fax
:
(84.8) 38213483

Feedback

Please fill in and send us. We will response as soon as possible.
* Full name
* Address
* Email
* Phone Number
* Title
* Content
* Verify Code